Framtid

Verksamheten grundades i oktober 2016 i delad bilhall tillsammans med en annan handlare.

Idag är vi 14 anställda, förvärvat en verkstad och har tagit över samt förädlat bilhallen i sin helhet.

 

Första verksamhetsåret summerades till 725 levererade bilar och en omsättning på drygt 50 miljoner kronor.

Andra verksamhetsåret summerades till 880 levererade bilar och en omsättning på drygt 90 miljoner kronor.

Tredje verksamhetsåret summerades till 1 360 levererande bilar och en omsättning på drygt 130 miljoner kronor.

Fjärde verksamhetsåret summerades till 1 470 levererande bilar och en omsättning på drygt 150 miljoner kronor.


Våra mål för 2021 är 150 miljoner kronor i omsättning och drygt 1 500 levererade bilar.

Rindstål Bil AB